Aktualności

 • Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny

  Obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) jest nałożony na Ciebie mocą ustawy. Jeśli uporczywie będziesz odmawiać spisania się, grozi Ci kara grzywny w wysokości nawet do 5 tys. złotych. Już trwają przygotowania pierwszych wniosków do sądu.

 • Lato w Mieście i Gminie Łosice

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć, warsztatów i innych atrakcji, które odbywać się będą przez całe lato w Mieście i Gminie Łosice

 • Świadczenia z programu "Dobry Start"

  Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

 • Nowy wóz strażacki dla OSP Niemojki

  W dniu 27 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowego wozu strażackiego przekazanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemojkach.

 • Program Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2022

  Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji dokument wdrożeniowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030, jakim jest Program Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego

 • Obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

  Urząd Miasta i Gminy w Łosicach informuje, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 • Zaproszenie na piknik wojskowy

  Dnia 2 lipca o godz. 14:00 w koszarach 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przy ul. Wojska Polskiego odbędzie się Piknik Wojskowy "Zostań Żołnierzem RP".

 • Wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych przez przymrozki

  W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniu 27 kwietnia 2021 r. – przymrozki wiosenne i strat poniesionych w wyniku ww. zjawiska informujemy, iż w terminie do dnia 8 lipca 2021 roku można składać „wnioski o szacowanie szkód” powstałych na skutek przymrozków wiosennych.

 • Zajęcia sportowe

  W dniach 5 lipca 2021 r. - 20 sierpnia 2021 r. w godzinach 15:00-19:00 od poniedziałku do piątku na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach odbywać się będą zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół podstawowych. 

 • Nowe miejsce integracji mieszkańców w Łuzkach

  Informacja o zrealizowanym projekcie „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w miejscowości Łuzki.

Powrót na początek strony