RODO

KONTAKT DO INSPEKTORA DANYCH

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Daniel Koguciuk. Kontakt z inspektorem możliwy jest pod adresem mailowym inspektor@cbi24.pl

KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART 13 RODO

Powrót na początek strony