Aktualności

Podpisanie umowy na remont drogi w Toporowie.

Burmistrz Mariusz Kucewicz podpisał z przedstawicielami Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie remontu drogi w Toporowie.

24 listopada 2022 r. w Wiśniewie burmistrz Mariusz Kucewicz i inspektor ds. księgowości budżetowej Ewa Stefaniuk podpisali umowę z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 200226W w miejscowości Toporów.
Zadanie pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.
  • Koszt całkowity to 620 438,74 zł.
  • Środki z budżetu Miasta i Gminy Łosice to 225 653,74 zł.
  • Dofinansowanie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 394 785,00 zł.
Powrót na początek strony