Powołanie Stowarzyszenia „Razem dla rozwoju w partnerstwie”

W ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego przedstawiciele Samorządów powołali Stowarzyszenie „Razem dla rozwoju w partnerstwie”.

7 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, kierując się wspólnym dobrem, w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania wykraczające poza granice pojedynczej JST, powołali Stowarzyszenie „Razem dla rozwoju w  partnerstwie”, którego jednym z zadań jest dążenie do realizacji Strategii Rozwoju Terytorialnego, opracowanej w ramach projektu. Założone stowarzyszenie stanowi zinstytucjonalizowanie dotychczasowej współpracy JST w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego, realizowanego przez Związek Miast Polskich oraz Fundację Fundusz Współpracy na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

JST, które przystąpiły do stowarzyszenia i  współpracują w ramach CWD: Miasto i Gmina Łosice, Miasto i Gmina Kosów Lacki oraz  Gminy: Ceranów, Huszlew, Jabłonna Lacka, Korczew, Paprotnia, Przesmyki, Repki, Sabnie, Sarnaki, Stara Kornica, Sterdyń.

Powrót na początek strony