Aktualności

 • Wsparcie nauki zdalnej

  Miasto i Gmina Łosice w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

 • II Publiczne przetargi ustne nieograniczone

  Przetargi odbędą się w dniu 17 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 81. Złożenie dokumentów trwa do 10 grudnia 2021 r.

 • Oferta pracy w firmie Pronar.

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

 • Zapraszamy na otwarcie Szlaku Stefana Żeromskiego

  Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Łosicach oraz Nieformalna Grupa Szalone Niemojki serdecznie zapraszają w piątek 26 listopada o godz. 14:00 na otwarcie szlaku Stefana Żeromskiego. Wspólnie podążymy śladem jego wędrówek, na własne oczy zobaczmy miejsca będące niemymi świadkami spotkań z wybitnym pisarzem i odkryjemy na nowo okolicę w której zakochał się sam Żeromski.

 • Informacja o XLV sesji - 2021-11-29

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XLV sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

 • Informacja

  Urząd Miasta i Gminy w Łosicach informuje, że w dniu 5 listopada br. składanie wniosków o wydanie lub odbiór dowodu osobistego będą możliwe tylko do godz. 12:00. Utrudnienia związane są z wdrożeniem nowej wersji systemu RDO.

 • Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

  Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa. Dokumenty, o których mowa poniżej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, w pokoju 39 (I piętro) do dnia 03.11.2021, do godz. 15.30. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

 • Oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej 698

  Zakończono prace związane z przebudową drogi nr 698 i remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach. Na modernizację głównej arterii miasta samorząd Mazowsza przeznaczył 29,5 mln zł. Projekt objął przebudowę drogi wojewódzkiej wraz z rozbudową skrzyżowań ulicy Piłsudskiego z ulicą 11 Listopada oraz ulicą Narutowicza, a także budowę świateł drogowych i kapitalny remont mostu na rzece Toczna w Łosicach, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 22 października br.

 • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – można składać wnioski

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r.

Powrót na początek strony