Aktualności

Zajęcia sportowe

W dniach 5 lipca 2021 r. - 20 sierpnia 2021 r. w godzinach 15:00-19:00 od poniedziałku do piątku na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach odbywać się będą zajęcia sportowe skierowane do uczniów szkół podstawowych. 

Zajęcia mają na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizowane są w ramach Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice.
Powrót na początek strony