Aktualności

NGO - rozstrzygnięcie otwartych konkursów na realizację zadań w 2024 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2024 w następujących zakresach: 

  1. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Lista wybranych organizacji oraz nazwy zadań i kwoty dofinansowania określone zostały w załączonych poniżej zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.  

Powrót na początek strony