Aktualności

Remont zabytkowej kaplicy (kościółka) pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Łosicach.

Zadanie inwestycyjne pn. „Remont zabytkowej kaplicy (kościółka) pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Łosicach.” dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rysunek zawiera barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, logo Polski Ład

Powrót na początek strony