Aktualności

Remont zabytkowej kaplicy zachodniej (groty) w zespole sakralnym Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Zygmunta Króla w Łosicach

Zadanie inwestycyjne pn. „ Remont zabytkowej kaplicy zachodniej (groty) w zespole sakralnym Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Zygmunta Króla w Łosicach” dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rysunek zawiera barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, logo Polski Ład

Powrót na początek strony