Aktualności

Kolejne środki na inwestycje trafiają do Łosic

Ruszyło rekordowe wsparcie Sejmiku Województwa Mazowieckiego dla samorządów i organizacji pozarządowych z Mazowsza. W środę umowy z beneficjentami z powiatu łosickiego podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W sumie będzie to blisko 60 inwestycji, na które władze regionu przeznaczyły ponad 5,4 mln zł. Pieniądze z programów wsparcia umożliwią inwestycje w świetlicach wiejskich, budowę i remont obiektów sportowych, zakup wozów bojowych i remont strażnic OSP, budowę chodników i placów zabaw czy realizację projektów proekologicznych.

13 marca w Niemojkach Burmistrz Mariusz Kucewicz wraz z insp. ds. księgowości budżetowej Ewą Stefaniuk podpisali 6 umów o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowały członkinie zarządu: Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc
Dzięki przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniom oraz wkładowi własnemu z budżetu Miasta i Gminy Łosice możliwe będą realizację takich inwestycji jak:
  • Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dzięcioły i Niemojki – 300 000,00 zł
  • Budowa boiska w Mieście i Gminie Łosice – 226 727,00 zł.
  • Modernizacja budynku, pełniącego rolę centrum integracyjnego-kulturalnego w Niemojkach – 200 000,00 zł
  • Zakup mobilnego laboratorium na potrzeby Miasta i Gminy Łosice – 200 000,00 zł
  • Modernizacja strażnicy i zakup wyposażenia dla jednostek OSP – 80 000,00 zł
  • Wsparcie dla sołectw: Stare Biernaty, Biernaty Średnie – 30 000,00 zł
  • Zapobieganie bezdomności zwierzątP6530613.JPG na terenie Miasta i Gminy Łosice – 20 000,00 zł
Powrót na początek strony