Aktualności

Prowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych związanych z renowacją sufitów budynku kościoła parafialnego w Niemojkach

Zadanie inwestycyjne pn. „Prowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych związanych z renowacją sufitów budynku kościoła parafialnego w Niemojkach” dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rysunek zawiera barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, logo Polski Ład

Powrót na początek strony