Aktualności

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Miasto i Gmina Łosice w partnerstwie Samorządem Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizuje projekt nr RPMA.10.01.01.14-E047/20 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.

Plakat poziom A3 Zdalny.jpg

Powrót na początek strony