Aktualności

Wykaz części nieruchomości gruntowej, położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Powrót na początek strony