List Marszałka Województwa Mazowieckiego

Panowie

Mariusz Kucewicz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice

Janusz Kobyliński Starosta Powiatu Łosickiego

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Patrząc dziś na łopoczące na wietrze biało-czerwone flagi w szczególny sposób uświadamiamy sobie naszą wspólną, narodową tożsamość. Łączy nas i jednoczy ponadtysiącletnia historia państwa polskiego, szacunek do przodków, ukształtowana na przestrzeni wieków kultura i przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje. Biel i czerwień - tak bliskie naszym sercom barwy - rozbudzają nasz patriotyzm oraz napawają dumą i radością z bycia obywatelami demokratycznego i niepodległego kraju.

Ciesząc się z życia w wolnej i dynamicznie rozwijającej się Polsce doceniamy zasługi naszych najwybitniejszych rodaków, bohaterów walk o suwerenność i twórców najwznioślejszych osiągnięć w polskiej historii. Jednym z takich chlubnych momentów w dziejach Rzeczypospolitej było wprowadzenie w 1791 roku drugiej na świecie i pierwszej w Europie ustawy zasadniczej regulującej państwowy ustrój prawny. Uchwalona przez Sejm Czteroletni Konstytucja to doniosły sukces Polaków, świadczący o naszej wysokiej pozycji kulturowej na arenie międzynarodowej. Ten posiadający najwyższą moc akt prawny stanowił wzór nowoczesnej, postępowej myśli politycznej i inspirację dla zwolenników przemian demokratycznych w całej Europie.

W tym roku obchodzimy Święto Trzeciego Maja z niepokojem obserwując dramatyczne wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Konieczność bohaterskiej obrony swojego terytorium przez naród ukraiński uświadamia nam po raz kolejny, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Doceniajmy ją, pielęgnujmy i nieustannie troszczmy się o wspólne dobro. Nasza jedność, solidarność i głębokie poczucie patriotyzmu są, bowiem gwarancją zachowania narodowej tożsamości i budowania pomyślnej przyszłości naszego kraju.

Pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszych uroczystych obchodów. Życzę Państwu odczuwania dumy ze wspólnej historii i tradycji, wielu miłych wrażeń i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku Adam Struzik

Powrót na początek strony