Informacja o XLI sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XLI sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się 29 lipca 2021 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30.

RMiG.0002.41.2021

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łosice na rok szkolny 2021/2022;
  2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Łosice;
  3) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie rozpowszechnienia wśród społeczności informacji o możliwych skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniom przeciw COVID-19;
  4) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
  5) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Łosice
(-) Ewa Hornowska

Powrót na początek strony