Aktualności

Zwierzowa Akcja Kastracja 2023!

Miasto i Gmina Łosice wraz z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ (https://fundacjazwierz.org/) podjęły się realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! mającego na celu upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich – psów i kotów oraz kotów wolno żyjących. Do końca trwania akcji (lub wyczerpania środków finansowych) każdy Mieszkaniec Miasta i Gminy Łosice może zgłosić się ze swoim psem lub kotem na  zabieg kastracji lub sterylizacji i znakowania.

Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie https://gminalosice.pl/ i złożyć go w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice.

Po rozpatrzeniu wniosku Mieszkaniec otrzyma skierowanie na  zabieg (ilość zabiegów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).  

Zabiegi wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym „MED–WET” P. Kozłowski, B. Wołkowicz, M. Wołkowicz spółka cywilna z siedzibą w Łosicach ul. Narutowicza 43A.

W ramach akcji i wykonania zabiegu zwierzę zostanie także trwale oznakowane (czipem). Jest to wymóg konieczny aby wziąć udział w akcji zabiegu sterylizacji lub kastracji.

Dlaczego warto skorzystać z akcji kastracji zwierząt właścicielskich?

Znakowanie i kastracja, sterylizacja to dwa najważniejsze działania zapobiegające bezdomności zwierząt. Należy pamiętać o tym, że opieka nad zwierzętami to także kontrola ich rozmnażania.

Więcej informacji na temat akcji można uzyskać telefonicznie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tel. 83 306 88 41.

Zadanie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr  LXIV/418/ Rady Miasta i Gminy  Łosice z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2023 rok.Plakat- akcja kastracja.jpg

Powrót na początek strony