Aktualności

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w Wyborach do Parlamentu Europejskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

  1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
  2. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
  3. lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej ,, transportem powrotnym”.

Wyborcy, któremu stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia proszę dokonywać w jednej z poniższych form:

  • pisemnie: Urząd Miasta i Gminy Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice
  • w formie elektronicznej: email: m.laska@gminalosice.pl
  • telefonicznie: 83 306 88 21

najpóźniej do 27 maja 2024 r. do godziny 15:30.

Na podstawie ww. zgłoszeń, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej 3 dni przed wyborami tj. 6 czerwca 2024 r. każdy zainteresowany otrzyma informację o godzinie przewozu.
Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łosice (I piętro)

Powrót na początek strony