Aktualności

Obwieszczenie w sprawie składania wniosków o szacowanie szkód - przymrozki wiosenne

Łosice, dnia 15.05.2024 r.

Obwieszczenie

W związku z wystąpieniem na terenie Miasta i Gminy Łosice niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozki wiosenne informuję, iż w terminie od dnia 20 maja 2024 r. do dnia 29 maja 2024 r. można składać „wnioski o oszacowanie szkód”.

Formularz wniosku dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pok. Nr 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gminalosice.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2024 r.,
  • kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone),
  • kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.

Do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
/-/ Mariusz Kucewicz

Powrót na początek strony