Aktualności

Konkurs Grantowy „MAZOWIECKA AKTYWACJA”

Tylko do niedzieli 23 czerwca do godz. 23.59 można składać wnioski w #MazowieckiejAktywacji2024 – konkursie grantowym dla lokalnych organizacji pozarządowych, w tym Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, a także nieformalnych grup mieszkańców i grup samopomocowych.

Wszystkie informacje można znaleźć na profilu  @MazowieckaAktywacja
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego”

Wszystkie informacje o projekcie znajdą Państwo też na www.mazowieckaaktywacja.org.pl oraz na profilu  @MazowieckaAktywacja  na Facebook’u.
Projekt jest finansowany ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
mazowiecka aktywizacja.png

ma_obrazki_20.jpg

Powrót na początek strony