Aktualności

ZUS przypomina. Ważne daty dla przedsiębiorców

Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych).
Do 1 stycznia 2024 r. płatnik składek może skorygować dokumenty rozliczeniowe, które były złożone za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 2022 r. płatnik może przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Dlatego każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 do grudnia 2021 r. Korektę tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 roku.

Więcej informacji o zasadach korygowania dokumentów rozliczeniowych po 1 stycznia 2024 r. znajdą Państwo na stronie zus.pl.

Wsparcie ZUS dla płatników

Płatnicy składek mogą skorzystać ze wsparcia ZUS przy weryfikacji dokumentów. Taką pomoc mogą uzyskać:

  • telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00,
  • podczas e-wizyty w ZUS,
  • w dowolnej placówce ZUS.

Płatnicy, którzy składają dokumenty przez program Płatnik lub e-Płatnik mogą także zwrócić się
z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które mają w swojej bazie danych.

Zachęcamy także do skorzystania z przygotowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Siedlcach oferty wsparcia w postaci:

  • dyżurów telefonicznych – w dniach 12-15, 18 i 19 grudnia w godz. 10.00 – 12.00 pod nr telefonu 25 640 17 05,
  • dedykowanej skrzynki pocztowej Siedlce_korekty@zus.pl, w zakresie wątpliwości lub pytań, które wymagają wyjaśnienia,
  • możliwości zorganizowania szkolenia i instruktażu dot. składania korekt dokumentów rozliczeniowych.


Wszelkie informacje na temat dyżurów telefonicznych i zapisów na szkolenie znajdują się na stronie www.zus.pl.

Powrót na początek strony