Złóż wniosek na usunięcie folii rolniczych

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o planowanym przystąpieniu do programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Łosice odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • folii rolniczych,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • opakowań typu Big Bag.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o złożenie wniosków podając planowane do oddania ilości odpadów z podziałem na poszczególne rodzaje do dnia 30.07.2021 roku. Informację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach w pokoju nr 29 (I piętro) w poniedziałek w godzinach 900 – 1700 lub od wtorku do piątku w godzinach 730-1530 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Miasto i Gminę Łosice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Dofinansowanie ma formę dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Niemniej kwota pomocy finansowej nie może przekroczyć iloczynu 500 zł oraz masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Ponadto podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego tych działań.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

Informacje o naborze: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2021/

Powrót na początek strony