Aktualności

Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu

Od dnia 22.05.2023 r. od godz. 700 na drodze wojewódzkiej nr 698 - ulicy Siedleckiej w m. Łosice , zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na podstawie projektu zatwierdzonego w dniu 28 kwietnia 2023 roku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem NI-D-I.8022.2.259.2023.BD . Przewidywany termin jej obowiązywania do dnia
31.08.2023 roku. Organizację ruchu wprowadza się w związku z zadaniem: „Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 28+169 do km 30+682 w m. Łosice (rondo) dł. 2,513km na terenie gminy Łosice”

Powrót na początek strony