Zaproszenie na konsultacje społeczne projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą  

Przedmiot konsultacji: propozycje rozwiązań do ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.    

Konsultowany obszar zagadnień: Wybory NAPRAWDĘ dostępne – propozycje zmian w prawie wyborczym 

Ekspert: dr Jarosław Zbieranek 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Warszawie 02 października 2023 w godz. 11:00 – 15:00.   

Zachęcamy do zapisów poprzez formularz: Konsultacje społeczne Warszawa formularz rekrutacyjny 

Więcej informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej: Konsultacje społeczne Warszawa 02.10.2023 

Powrót na początek strony