Aktualności

Zaproszenie do udziału w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego

Partnerstwo Razem dla Rozwoju zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Łosice do udziału w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego.

Logotypy Partnerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich, Centrum Wsparcia Doradczego

Projekt CWD Razem dla Rozwoju nabiera tempa. Po pierwszych działaniach związanych z Planem Pracy przystępujemy do zbierania kluczowych informacji, dzięki którym możliwe będzie opisanie sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju. Wspólnie z Państwem opracujemy solidną diagnozę i wyznaczymy kluczowe kierunki rozwoju obszaru Partnerstwa.

Prosimy o wypełnienie ankiety zbierającej opinie o gminie, w której żyjecie: usługach publicznych, które zapewnia i których potrzebujecie, jej atutach i słabościach, a także rodzajach przedsięwzięć, które chcecie, aby były w niej realizowane.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie trwa ok. 15 - 20 min. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Ankietę należy wypełnić do 25.02.2021r.

Proszę zachęcić sąsiadów, koleżanki i kolegów z pracy oraz rodziny do udziału w ankiecie.

Ankieta

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
/-/ Mariusz Kucewicz

Powrót na początek strony