Zapraszamy na kolonie letnie

Zapraszamy dzieci i młodzież z obszar LGD na 9-dniowy wypoczynek letni w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

W koloniach letnich mogą wziąć udział osoby urodzone od dnia 01 stycznia 2006 roku.

O zakwalifikowaniu się na turnus decyduje data wpływu karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku do biura LGD. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby z obszaru SLGD Tygiel Doliny Bugu". Rekrutacja trwa do 20.06.2022 r.

Wypoczynek odbędzie się w trzech terminach:
1. 04.07.2022 r. – 12.07.2022 r. - Prywatne Kwatery Władysław Pańczyk, ul. Jana Pawła II 297a,
34-425 Biały Dunajec (góry)
2. 14.07.2022 r. – 22.07.2022 r. - Prywatne Kwatery Władysław Pańczyk, ul. Jana Pawła II 297a,
34-425 Biały Dunajec (góry)
3. 16.08.2022 r. – 24.08.2022 r. Ośrodek Kolonijno – Wczasowy „Beata” i „Fiord”, Smołdziński
Las 4, 76 – 214 Smołdzino (morze)

Prowadzona jest wstępna rekrutacja uczestników. Wypoczynek nie będzie realizowany jeśli nie otrzymamy dofinansowania z FSUSR lub nie wpłynie dostateczna liczba zgłoszeń na dany turnus.

Koszt turnusu KRUS 500zł/os, ZUS 1450 zł/os.

Szczegółowe informacje u organizatora Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu Warszawska 51 lok 7, 17-312 Drohiczyn, biuro@tygieldolinybugu.pl, tel. +48 797 091 197 

KOLONIE LETNIE (3).jpg

Powrót na początek strony