Aktualności

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

Zakończenie roku szkolnego - w każdej z trzech szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice, było czasem poświęconym na coroczne podsumowanie wyników w nauczaniu.

Była to też doskonała okazja do wręczenia nagród, wyróżnień i podziękowań uczniom min. za bardzo dobre osiągnięcia edukacyjne, zaangażowanie w działalność społeczną czy udział w konkursach.
W uroczystościach szkolnych uczestniczył także burmistrz Mariusz Kucewicz, który podziękował nauczycielom za ich pracę i wysiłek jaki wkładają w wychowanie i nauczanie uczniów oraz motywowanie ich do udziału w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych, a także za wspieranie społecznej działalności uczniowskiej. Uczniom natomiast życzył szczęśliwych wakacji i udanego wypoczynku.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach
Powrót na początek strony