Aktualności

Zabierz głos w sprawach wody! Trwają konsultacje IIaPGW

Zapraszamy do rejestracji na spotkania w ramach konsultacji społecznych II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) i aktywnego w nich udziału. Każdy głos w sprawie wody jest ważny.

14 kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne IIaPGW, które potrwają do 14 października  2021 roku. W tym czasie, w 15 miastach odbędą się spotkania z udziałem ekspertów, którzy opracowywali projekty planów, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Celem spotkań jest zaprezentowanie założeń metodycznych i wniosków z przeprowadzonych prac w ramach IIaPGW, w tym przedstawienie propozycji zestawu działań naprawczych, które służą osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu wód w Polsce, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

Miejsca i terminy spotkań konsultacyjnych w formule on-line:

 • 11.05 – Szczecin
 • 13.05 – Warszawa
 • 17.05 – Łódź
 • 18.05 – Kielce
 • 31.05 – Białystok
 • 20.05 – Olsztyn
 • 25.05 – Gdańsk
 • 02.06 – Lublin
 • 07.06 – Rzeszów
 • 10.06 – Kraków
 • 17.06 – Gliwice
 • 22.06 – Wrocław
 • 02.09 – Bydgoszcz
 • 07.09 – Poznań
 • 09.09 – Zielona Góra

W związku z ograniczeniami epidemicznymi, spotkania konsultacyjne mają formułę online. Aby wziąć w nich aktywny udział, należy się wcześniej zarejestrować poprzez stronę https://www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje-spotkania-konsultacyjne

Osoby, które się zarejestrują, otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie umożliwiał aktywne uczestnictwo w nim poprzez zadawanie pytań na czacie. Ci z Państwa, którzy nie zdążą zarejestrować się w wyznaczonym terminie, będą mogli obejrzeć transmisję na stronie www.apgw.gov.pl, w zakładce spotkania konsultacyjne, jednak bez możliwości zadawania pytań na czacie.

Przed spotkaniami zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi projektu IlaPGW, zwłaszcza z wersjami niespecjalistycznymi planów https://www.apgw.gov.pl/konsultacje-projekty-planow.

Po każdym ze spotkań na stronie www.apgw.gov.pl, w zakładce aktualności, będzie zamieszczona informacja podsumowująca dane wydarzenie.

Projekt „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” (Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.

Szczegółowe informacje o projekcie i konsultacjach społecznych są dostępne na stronie www.apgw.gov.pl i https://www.gov.pl/web/infrastruktura.

Powrót na początek strony