Aktualności

Wykaz nieruchomości gruntowej

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność gminy Łosiceprzeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Powrót na początek strony