Wotum zaufania i absolutorium Burmistrza Miasta i Gminy Łosice za 2021 r.

Rada Miasta i Gminy Łosice przyjęła jednogłośnie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice - Mariuszowi Kucewiczowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021. Dochody miasta ukształtowały się na poziomie 61 561 679,09 zł i pozwoliły na realizację szeregu inwestycji. Dzięki temu m.in. zbudowano drogę gminną w ciągu ul. Myśliwskiej wraz z przeprawą mostową, zmodernizowano zieleniec Łosicki, zabezpieczono pozostałości kamiennej wieży ratuszowej, oraz przebudowano drogi. Wśród gości uczestniczących w sesji obecna była Posłanka Anna Maria Siarkowska, która po zakończonym głosowaniu pogratulowała radzie wspólnych działań na rzecz Miasta i Gminy Łosice.

Stosowną uchwałę przyjęto 18 lipca. Głosowanie poprzedziło wystąpienie Burmistrza w którym przedstawił wykonane inwestycje i inne ważne działania podejmowane w ubiegłym roku. Dodatkowo na stronie UMiG zamieszczono Raport o stanie miasta i gminy Łosice za zeszły rok, w którym czytamy, że ubiegłoroczny budżet był rekordowy.

Dochody ukształtowały się na poziomie 61 561 679,09  zł i były o 10 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 6 288 790,49zł. Zadłużenie wyniosło 6 040 352,84 zł, co stanowiło 9,98 procent planowanych dochodów budżetu. W ciągu 2021 roku zadłużenie zmniejszyło się o 997 560, zł.

Dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 1  105 197,55 zł w tym spłata kredytów i pożyczek – 977 560,00 zł, spłata odsetek od kredytów i pożyczek – 107 637,55 zł stanowią 1,02 procent planowanych dochodów.

– Miniony rok był dobrym czasem dla miasta i gminy. Zostały ukończone i oddane ważne i długo oczekiwane inwestycje: Budowa drogi gminnej  na ul. Myśliwskiej z przeprawą mostową, zabezpieczono  i wyeksponowano pozostałości kamiennej wieży ratuszowej z XVI w. w Łosicach, zmodernizowano Zieleniec Łosicki oraz obiekt sportowo – rekreacyjny. Przebudowano drogi gminne.

To kolejne zrealizowane inwestycje  – podkreślał Mariusz Kucewicz.

Zadania te zrealizowano zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców. Był to również czas planowania i przygotowania do kolejnych działań, które podjęliśmy wspólnie. – To efekt naszej wspólnej pracy za co serdecznie dziękuję i cieszę się bardzo, że możemy działać na rzecz naszej lokalnej społeczności razem – dodał Burmistrz, podsumowując swoje wystąpienie.

Fotografia przedstawia Burmistrza i Radnych Miasta i Gminy Łosice.

 

4.jpg

Powrót na początek strony