Aktualności

Wizyta ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w Niemojkach

25 maja 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice wraz z Radnym Romualdem Jóźwiaczukiem oraz przedstawicielami sołectw Niemojki uczestniczył w spotkaniu z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

Minister przybył na teren naszej gminy w ramach realizacji „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Na stację w Niemojkach przeznaczone zostały rządowe środki w wysokości 2,3 mln zł.
W drugiej połowie 2021 roku podróżni będą korzystać z przebudowanej Stacji PKP Niemojki. Modernizacja obejmie oświetlenie, przebudowę peronów, montaż wiat, ławek, nagłośnienia oraz oznakowania.
W czasie spotkania Burmistrz podziękował za zainteresowanie naszym terenem ze strony Ministra oraz przedstawił inne potrzeby inwestycyjne na terenie naszej gminy, które służyłyby poprawie warunków życia mieszkańców.
Powrót na początek strony