Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W oparciu o protokół komisji konkursowej dokonano wyboru ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021.

Wysokość dotacji przyznanej danej organizacji określa załącznik do Zarządzenia Nr RMiG.120.34.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021.

Lp.  Nazwa organizacji  Nazwa zadania  Wysokość przyznanej dotacji w tys. zł
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łuzkach
Łuzki 41A, 08-200 Łosice
Organizacja Dnia Rodziny wraz z poprawą wizerunku miejsca kultury i integracji mieszkańców wsi Łuzki 8.200 zł

2.

Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury
ul. Piłsudskiego 4
08-200 Łosice
IV Papieski Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej oraz koncert V Łosicki Wieczór Chwały 11. 000 zł
Powrót na początek strony