Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu: Współdziałanie i upowszechnianie kultury fizycznej

W oparciu o protokół komisji konkursowej dokonano wyboru ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021.

Wysokość dotacji przyznanej danej organizacji określa załącznik do Zarządzenia Nr RMiG.120.37.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021.

Powrót na początek strony