Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

W oparciu o protokół komisji konkursowej dokonano wyboru ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021.

Wysokość dotacji przyznanej danej organizacji określa załącznik do Zarządzenia Nr RMiG.120.38.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021.

Powrót na początek strony