Renowacja zieleńca miejskiego w Łosicach zakończona

Nowe alejki, ławeczki i oświetlenie, to tylko niektóre z elementów infrastruktury o jaką wzbogacił się oddany niedawno do użytku zieleniec miejski. Metamorfoza obiektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Teren został uprzątnięty i od podstaw zagospodarowany. Wykonano nową nawierzchnię alejek, z uwzględnieniem dodatkowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej. Powstały rabaty kwiatowe, trawniki, ekrany roślinne, zadbano także o zadrzewienie terenu. Przy nowych alejach ustawiono stylowe ławeczki, oświetlenie i kosze na śmieci.

- Bardzo się cieszę, że to miejsce, istotne również ze względu na historię naszego miasta, zyskało odpowiednią oprawę. Mamy listopad, więc nie możemy w pełni docenić tej zmiany. Na wizualny efekt nowych nasadzeń drzew, krzewów, traw i kwiatów musimy poczekać do wiosny. Na dzień dzisiejszy  jest bezpieczniej i wygodniej a wiosną z pewnością będzie zielono. Mieszkańcy wielokrotnie prosili o remont tego miejsca, które, pomimo podejmowanych przez nas działań pielęgnacyjnych, od dziesięcioleci ulegało stopniowej degradacji  - mówi burmistrz Mariusz Kucewicz.

Warto wspomnieć, że do II wojny światowej Łosice stanowiły przyjazną przestrzeń dla wielu rodzin żydowskich, które zajmowały ważną rolę w miejscowym życiu gospodarczym. W trakcie działań wojennych zniszczono nie tylko kamienice żydowskie ale również żydowski cmentarz i synagogę, a ludzi mających pochodzenie żydowskie zamknięto w utworzonym w mieście getcie, następnie wywieziono do obozów koncentracyjnych. Macewy ze zniszczonego cmentarza hitlerowcy wykorzystywali jako bruk do utwardzania błotnistych podwórek.

Zaraz po wojnie - w czasie PRL – miejsce w którym znajduje się obecnie miejski zieleniec i lapidarium przekształcono na „Park XX-lecia PRL”. Przez wiele lat urządzano tu huczne potańcówki i głośne festyny, jednak w 2003 roku ruszyły prace mające na celu odbudowanie zniszczonego cmentarza. Odzyskano wtedy macewy wykorzystane do utwardzenia jednego z podwórek, a pod koniec 2007 r. cmentarz ogrodzono. Na jego teren przewieziono kilkaset macew, które posłużyły do urządzenia lapidarium zaprojektowanego przez Tadeusza Kulasa. Kirkut oficjalnie otwarto w 2008 r. Warto przypomnieć, że zbiór macew z łosickiego cmentarza jest najliczniejszą kolekcją żydowskiej sztuki kamieniarskiej na południowym Podlasiu - najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku.

Dziś teren zieleńca przy odbudowanym cmentarzu żydowskim znów zachęca do odwiedzenia, zatrzymania się i poddania chwili refleksji czy odpoczynku. Metamorfoza obiektu pozwoliła odzyskać mu dawno zapomnianą świetność.

Cała inwestycja zamknęła się kwotą ponad 574 tys. zł z czego 500 tys. zł stanowiło dofinansowanie z RFIL, pozostała część pieniędzy pochodziła z budżetu Miasta i Gminy Łosice.

Powrót na początek strony