Aktualności

Prawie 5 milionów zł na realizację inwestycji w naszej Gminie

31 maja 2023 r. w Łosickim Domu Kultury Burmistrz Mariusz Kucewicz wraz z insp. ds. księgowości budżetowej Ewą Stefaniuk podpisali 9 umów o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowały członkinie zarządu: Ewa Janina Orzełowska oraz Elżbieta Lanc.

Dzięki przyznanym z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowaniom oraz wkładowi własnemu z budżetu Miasta i Gminy Łosice możliwe będą realizację takich inwestycji jak:

  • Poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Łosice.
  • Rozwój infrastruktury kulturalno-oświatowej w Niemojkach.
  • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chotycze Kolonia
  • Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem.
  • Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej na potrzeby Miasta i Gminy Łosice.
  • Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z monitoringiem na ogródkach działkowych S.O ROD "Nad Toczną"
  • Przebudowa drogi gminnej nr 200275W w miejscowości Świniarów.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 200261W w miejscowości Toporów.
  • Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Łosice.

Zadania zostały współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Powrót na początek strony