Aktualności

Powołanie Komisji Konkursowych do oceny i opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał komisje konkursowe do oceny i opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2023 w zakresie: 

  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Składy osobowe oraz regulaminy pracy komisji określają poniższe zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice. 

Powrót na początek strony