Podpisanie umowy na termomodernizację Urzędu Miasta i Gminy Łosice, Łosickiego Domu Kultury i rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby wykonania żłobka.

Umowę z wykonawcą na termomodernizację i rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby wykonania żłobka, termomodernizację: UMiG, ŁDK podpisali Mariusz Kucewicz – Burmistrz Miasta i Gminy i Marta Stasiuk – Skarbnik Miasta i Gminy Łosice.

Drugiego września br.,umowę z Jerzym Wawryniukiem, reprezentującym Zakład Usług Remontowo – Budowlanych na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Łosicach wraz z rozbudową na potrzeby utworzenia żłobka podpisali Mariusz Kucewicz Burmistrz MiG i Marta Stasiuk – Skarbnik MiG w Łosicach. To długo oczekiwana inwestycja, która powiększy przedszkole o jeden oddział i żłobek. W części dobudowanej znajdą się: sala żłobka z łazienką, gabinet dyrektora, szatnia, pomieszczenie do rozdzielania posiłków, pomieszczenie techniczne ,WC i schowek przyporządkowany do sali. Pierwsze piętro zajmą: sala przedszkola z łazienką, schowek, szatnia, gabinet psychologa i logopedy, pomieszczenie do rozdzielania posiłków, pomieszczenie techniczne, WC i schowek przyporządkowany do sali. W zakres umowy wchodzi również termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach oraz Łosickiego Domu Kultury, co zmniejszy zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej. Koszt wykonania to 10 356 600,00 złotych. Środki na inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych oraz z budżetu Miasta i Gminy Łosice.

Powrót na początek strony