Podpisanie umowy na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Czuchlebach

Umowę z wykonawcą na termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Czuchleby podpisali Mariusz Kucewicz – Burmistrz Miasta i Gminy i Marta Stasiuk – Skarbnik Miasta i Gminy Łosice.

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czuchlebach to kolejny etap prac, który jest realizowany w ramach PROW 2014-2020. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi. Całkowity koszt wykonania to 125 460,00 zł, z czego kwota dotowana to  69 761,00 zł. Umowę z Bartoszem Kotem, reprezentującym firmę CETUS Sp. z o.o. 31.08.2022 r. podpisali Burmistrz MiG Łosice -  Mariusz Kucewicz i Skarbnik - Marta Stasiuk.

 

Podpisanie umowy

Powrót na początek strony