Aktualności

Podpisanie umowy na budowę ciągu pieszego prowadzącego od ul. Majora Zenona do ogródków działkowych

Burmistrz Mariusz Kucewicz podpisał umowę na II etap prac – ciąg pieszy do ogródków działkowych od strony ul. Majora Zenona.

Burmistrz Mariusz Kucewicz podpisał dzisiaj umowę z Tomaszem Gójskim na budowę ciągu pieszo – jezdnego prowadzącego od ul. Majora Zenona do ogródków działkowych. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec br. Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury – Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z obiektem mostowym od ul. Mjr Zenona do ogródków działkowych – etap II”. Koszt wykonania to 474 398,09 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Podpisanie umowy.

Powrót na początek strony