Aktualności

Otworzono nowe inwestycje w okolicach Rodzinnych Ogródków Działkowych „Nad Toczną” w Łosicach oraz Centrum Kulturalno – Oświatowe w Biernatach Średnich.

Nowe oświetlenie na ulicy Spacerowej i Sportowej, most na rzece Tocznej, modernizacja nawierzchni ulicy Spacerowej i nowo wybudowane Centrum Kulturalno – Oświatowe w Biernatach Średnich to inwestycje, które otwarto symbolicznym przecięciem wstęgi 19 lutego 2023 r.

Przedsięwzięcia zostały zrealizowane przez Miasto i Gminę Łosice przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach wraz z modernizacją powiązanej infrastruktury”. Całkowity koszt inwestycji to nieco ponad 2mln zł. Natomiast nowe Centrum Kulturalno-Oświatowe w Biernatach Średnich powstało w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice, którego budowa wyniosła ponad 800 tys. zł. Oba projekty były współfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Łosice oraz ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Poświecenia mostu i ulicy dokonał ks. Dziekan Kanonik Sławomir Kapitan Proboszcz Parafii pw. Św. Zygmunta Króla w Łosicach. Nie zabrakło również przemówień gospodarza miasta oraz zaproszonych gości: „Nowy most to przeprawa, którą zaplanowaliśmy, aby odciążyć ruch w mieście. Dzięki oszczędnościom z mostu na ulicy Myśliwskiej, zgody samorządu województwa mazowieckiego i dołożonych środków z budżetu Miasta i Gminy Łosice zrealizowaliśmy ww. zadania. Tuż obok znajdują się Rodzinne Ogródki Działkowe, z których korzysta ponad sześciuset działkowców. Inwestycja umożliwi dojazd nie tylko do działek jak również jest alternatywą na ominięcie i odciążenie centrum miasta na wypadek awarii. Zmodernizowana nawierzchnia i oświetlenie ul. Spacerowej i Sportowej  poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Dziękuję Pani Janinie Ewie Orzełowkiej za okazane wsparcie, radnym za pomoc w podejmowaniu decyzji. Pracownikom za otwartość i wsparcie w podejmowanych projektach. Dziękuję wykonawcom i inspektorom za nadzór budowlany. Mieszkańcom za to, że pomagacie kreować Łosice” – mówi burmistrz Mariusz Kucewicz.

Głos zabrała Pani Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego „Szanowni Państwo cieszę się z kolejnego zrealizowanego projektu. Panie burmistrzu gratuluję inwestycji i otwartości do składania wniosków. Będziemy otwierać jeszcze kilka przedsięwzięć, które współfinansujemy a jeszcze przed nami zatwierdzenie wniosków, które złożyliście. To, co możemy wspólne zrobić pozwala nam, aby nasi mieszkańcy wygodniej żyli. Wszystkim tym, którzy będą korzystali z tej infrastruktury życzę uważności i bezpieczeństwa. Warto wspomnieć o najważniejszym - razem można zrobić dużo więcej” – powiedziała.

Dalszy ciąg uroczystości odbył w nowo wybudowanym Centrum Kulturalno – Oświatowym w Biernatach Średnich. Budynek otwarto poprzez symboliczne rozwiązanie wstęgi i poświęcenie wnętrza przez ks. Kanonika Pawła Madalińskiego. Nie zabrakło przemówień zaproszonych gości, burmistrza Łosic, sołtysów wsi Stare Biernaty Pani Elżbiety Siwko oraz Biernaty Średnie Pana Krzysztofa Hincza będącego również wykonawcą budowy świetlicy reprezentując Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Łosicach. "W budowie centrum uczestniczyłem jako wykonawca i sołtys, począwszy od rozbiórki starego budynku, wylanie fundamentów i stawiania elementów konstrukcyjnych po prace wykończeniowe.  Mierzyliśmy się z różnymi problemami, które wspólnie rozwiązywaliśmy. Serdecznie dziękuję Panu Mariuszowi Kucewiczowi i  Pani Janinie Ewie Orzełowskiej za wsparcie i otwartość w tworzeniu tej inwestycji. Serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Nowa świetlica to nie tylko budynek. To miejsce spotkań, rozmów i rozwoju lokalnej społeczności. To nasze wspólne dobro"- powiedział.

Spotkanie uświetnił występ Zespółu Ludowego „Zaliwianki” z Krzymosz.

W spotkaniu udział wzięli: Dariusz Stopa Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, Pan Piotr Woźniak Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sokołowie Podlaskim, Pani Krystyna Kucewicz Kierownik Nadzoru Wodnego w Łosicach, Pani Ewa Hornowska Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice oraz radni i przewodniczący osiedli. Pani Dorota Kozłowska Dyrektor Łosickiego Domu Kultury. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach: Pani Małgorzata Łaska Sekretarz, Pani Joanna Kamińska Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Pani Anna Jaszczuk Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej. Wykonawcy: Pani Iga Olszanowska właścicielka firmy IGPOL - wykonawca oświetlenia, Pan Jacek Stefański wspólnik firmy KOLMOST – wykonawca mostu, Pan Piotr Skoczek prezes firmy BRUK-BUD – wykonawca modernizacji nawierzchni ul. Spacerowej. Pan Krzysztof Hincz Dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Łosicach wykonawca Centrum Kulturalno-Oświatowego w Biernatach Średnich. Inspektorowie nadzoru budowlanego i inwestorskiego: Pan Łukasz Wawrusiewicz, Pan Michał Kruzel, Pan Zygmunt Maciejuk. Prezes ROD „Nad Toczną” Pan Piotr Wróbel oraz mieszkańcy. Spotkanie poprowadził Kamil Sakowski.

Patronat medialny: Gazeta Łosicka, Łosice.info, Podlasie24.pl.

Powrót na początek strony