Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice” z dnia 2022-01-18

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2022, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r., w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice”.

Powrót na początek strony