Aktualności

Ogłoszenie o naborze do Rady Partnerstwa

Partnerstwo Razem dla Rozwoju ogłasza nabór uzupełniający do Rady Partnerstwa.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych przedstawicieli:

  • sektora NGO (np. organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich itp.)
  • przedsiębiorców,
  • mieszkańców obszaru funkcjonalnego,

zamieszkałych bądź posiadający siedzibę lub oddział na obszarze partnerstwa, do zgłaszania swojej kandydatury.

Zgłoszenie należy złożyć (osobiście lub pocztą) w terminie do 5 lutego 2021 roku na adres lidera projektu:

Miasto i Gmina Łosice
Marsz. Józefa Piłsudskiego 6
08-200 Łosice

Z dopiskiem na kopercie „Nabór uzupełniający Rady Partnerstwa – CWD”.

Dopuszcza się przesłanie kilku zgłoszeń w jednej kopercie przesłanej za pośrednictwem Urzędu Gminy partnerskiej. Decyduje data wpływu zgłoszenia do lidera.

Szczegółowe informacje o naborze w Regulaminie Naboru Uzupełniającego Rady Partnerstwa pn. „Razem dla Rozwoju”.

Przewodniczący Rady Partnerstwa

(-) Mariusz Kucewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice

Kontakt

Więcej informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu:
Barbara Pawłowska 83 358 01 23 w. 21
Krystyna Bujnowska 25 641 23 22 w. 112
Alicja Cieślak 25 787 07 79 w. 28

Powrót na początek strony