Ogłoszenie o konkursie: Zarządzenie nr RMiG.120.5.2023 z dnia 2023-01-18 Nabor kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2023.

Powrót na początek strony