Ogłoszenie o konkursie: Zarządzenie nr RMiG.120.3.2023 z dnia 2023-01-18 w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2023.

Powrót na początek strony