Oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej 698

Zakończono prace związane z przebudową drogi nr 698 i remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach. Na modernizację głównej arterii miasta samorząd Mazowsza przeznaczył 29,5 mln zł. Projekt objął przebudowę drogi wojewódzkiej wraz z rozbudową skrzyżowań ulicy Piłsudskiego z ulicą 11 Listopada oraz ulicą Narutowicza, a także budowę świateł drogowych i kapitalny remont mostu na rzece Toczna w Łosicach, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 22 października br.

Na modernizację głównej arterii miasta samorząd Mazowsza przeznaczył 29,5 mln zł. Projekt objął przebudowę drogi wojewódzkiej wraz z rozbudową skrzyżowań ulicy Piłsudskiego z ulicą 11 Listopada oraz ulicą Narutowicza, a także budowę świateł drogowych i kapitalny remont mostu na rzece Toczna w Łosicach, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Zrealizowano również szereg dodatkowych zadań, które nie wynikały wprost z realizowanego projektu, min. kanalizację na ulicy Bialskiej. Stało się tak, dzięki bardzo dobrej współpracy, co zgodnie podkreślali zarówno Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, jak też Mariusz Kucewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice. 

Przecięcie wstęgi

W otwarciu zakończonego projektu m. in. ks. Sławomir Kapitan - Dziekan Dekanatu Łosickiego, który poświęcił drogę, Olga Mosor - Zastępca Dyrektora Wydziału - Naczelnik Wydziału Stosunków Zewnętrznych i Międzynarodowej Pomocy Technicznej, Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Przedstawicielka strony ukraińskiej, Larysa lvanivna Kozak - Zastępca Dyrektora Departamentu - Naczelnik Wydziału inwestycji, Turystyki i Uzdrowisk Departamentu Stosunków Zewnętrznych, Przyciągania Inwestycji, Turystyki i Uzdrowisk, Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Przedstawicielka strony ukraińskiej, Tomasz Jędrzejewski - Zastępca Kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020Grzegorz Obłękowski - Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Tomasz Dąbrowski - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Tomasz Grzechnik - Dyrektor MZDW Węgrów, Anna Ososińska - Konsultantka projektu MZDW, Radosław Dębski - Manager Projektu, Mazowiecki Zarząd Dróg WojewódzkichDariusz Ostasz - Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o., Marcin Stolarczyk - Wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych MIKST, Zygmunt Mikołajuk - Inspektor Nadzoru, Ewa Hornowska - Przewodnicząca Rady i Radni Miasta i Gminy Łosice, Jerzy Walczyński - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach.

Przecięcie wstęgi

Cała inwestycja realizowana przez samorząd Mazowsza obejmowała modernizację trzech odcinków drogi 698. Pierwszy z nich związany był z rozbudową drogi na terenie miasta Mordy, drugi nazywany szlakowym związany był z remontem drogi od mostu na rzece Liwiec w miejscowości Wyczółki do miejscowości Mordy, natomiast trzeci remontowany odcinek to most na rzece Toczna w Łosicach oraz remont ulic wzdłuż drogi wojewódzkiej na terenie miasta.

Rozbudowa prowadzona była w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 we współpracy z Wołyńską Obwodową Administracją Państwową na Ukrainie. Cały projekt składający się z trzech odcinków wart jest 5,1 mln euro. Europejski Instrument Sąsiedztwa wsparł inwestycję kwotą w wysokości 4,59 mln euro.

 

Powrót na początek strony