Odbiór ogrodu dydaktycznego w Niemojkach.

Ścieżka sensoryczna, dendrofon to tylko nieliczne atrakcje nowego ogrodu dla uczniów i mieszkańców Niemojek.

28 października 2022 r. przy Zespole Oświatowym w Niemojkach odbył się odbiór prac dotyczących założenia ogrodu dydaktycznego pn. „Przygody z przyrodą”. Zakres wykonanych prac to: zakup i posadzenie ponad 200 krzewów, zakup i montaż pomocy edukacyjnych: ścieżka sensoryczna, dendrofon, gra terenowa „Zgaduj Zgadula”, tablice edukacyjne, przyrodnicze koło wiedzy, rzeźba ważki, domki dla owadów, zestaw koszy do segregacji odpadów. Pieniądze na ten cel 12 632, 00 zł zostały przeznaczone ze środków własnych MiG Łosice, dofinansowanie z WFOŚiGW to kwota 37 893,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma Tereny Zieleni P.Kruk.

Powrót na początek strony