Aktualności

Odbiór nasadzeń zieleni w Łosicach

Blisko 1400 nasadzeń w mieście i Gminie Łosice to zadanie dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie.

Działanie pn. „Poprawa warunków przyrodniczych poprzez uzupełnienie nasadzeń krzewów, pielęgnację drzew i stworzenie miejsc lęgowych ptaków na terenie miasta Łosice” to zadanie dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 49 845,00 zł, natomiast 16 415,00 zł to wkład własny MiG Łosice oraz 200, 00 zł z budżetu ŁDK . 28 października 2022 r. dokonano odbioru prac – nasadzenia blisko 1400 krzewów (m.in. dereń, rokitnik, bez czarny, pigwowiec), 35 drzew (m.in. wierzba, lipa), zamontowanie 21 budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i prześwietlenie koron drzew. Teren realizacji projektu to: Zalew Łosicki, działka przy rzece Toczna i Zieleniec Łosicki. Wykonawcą jest firma OPEN THE GREEN.

Powrót na początek strony