Aktualności

OBWIESZCZENIE z dnia 24.02.2023r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Łosice.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r. poz. 485) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Łosice. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji* uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Powrót na początek strony