Aktualności

Obwieszczenie w sprawie wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozki

Łosice, dnia 23.05.2023r.

OBWIESZCZENIE

W związku z  wnioskami mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Łosice w sprawie strat jakie spowodowało niekorzystne zjawisko atmosferyczne - przymrozki wiosenne informuję, iż w terminie do dnia 5 czerwca 2023 roku można składać „wnioski o oszacowanie szkód”.

Formularz wniosku  dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, pok. Nr 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gminalosice.pl

- do wniosku należy dołączyć: kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023r., kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone), kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.

- przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich

- do czasu przeprowadzenia lustracji przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru uprawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
/-/ Mariusz Kucewicz

Powrót na początek strony