Obwieszczenie nr GNiOŚ.6344.7.22 z 17.01.2022 r. dot. projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego.

Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego.

Jednocześnie informuje o możliwości składania uwag i wnoszenia propozycji w terminie 21 dni od podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 7 lutego 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pokój nr 16 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek- piątek w godz. 7.30-15.30.

Powrót na początek strony